Henkilöstö

Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta

Työntekijöistämme löytyy niin pitkänlinjan kokeneita ammattilaisia kuin alasta innostuneita tuoreempia tekijöitä.

Työntekijöillemme on yhteistä, että heillä on aito halu tehdä laadukasta jälkeä ja kehittää ammattitaitoaan.

Lyhyiden täsmäkoulutusten lisäksi henkilöstöllämme on mahdollisuus syventää ammatillista osaamistaan oppisopimuksella kiinteistöhuollon ja siivouksen perustutkinnoista aina erikoisammattitutkintoihin asti.

Meille on tärkeää, että henkilöstöllämme on alan uusin tietotaito ja mahdollisuus hyödyntää osaamistaan.