Puhtaasti paikallinen, Energiaa säästäen, Kiinteistösi parhaaksi

Sukupolvenvaihdos Kiinteistöhuolto Reijuksella – mitä se tuo tullessaan?

Sukupolvenvaihdos

Alkuvuosi sujui Kiinteistöhuolto Reijuksella paitsi huoltoarkea pyörittäen myös papereita täytellen. Maaliskuun alussa Terhon vanhempi poika Tero osti yrityksen ja vastaa nyt Kiinteistöhuolto Reijuksen toiminnasta. Terho on kuitenkin edelleen arjessa mukana antaen vuosien kokemuksen tuomaa tietotaitoa nuoremman polven käyttöön.

Sukupolvenvaihdos isältä pojalle

Teron tavoitteena energiansäästö ja luotettava palvelu

Tero kokee, että hän on kiinteistöpalvelualalla parhaimmillaan teknisten asioiden parissa. Erilaiset energiansäästötoimenpiteet ja toimintojen kestävälle pohjalle perustuva tehostaminen auttavat säästämään niin omaa aikaa kuin asiakkaiden rahoja. Kaikki voittavat. Tahtotilana on, että Kiinteistöhuolto Reijus pystyy vastaamaan palvelulupaukseen yhtä luotettavasti kuin Terhonkin aikaan.

Tero uskoo vuorovaikutteiseen yhteistyöhön ja toivookin monipuolista ja avointa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. Nyt huhti-toukokuussa hän on aloittanut tapaamaan taloyhtiöiden väkeä ja opastanut heitä toiminnanohjausjärjestelmä Tarmon saloihin. Taloyhtiöiden väki on ollut innostunutta ja ensimmäisten raporttien saamisen jälkeen he ovat huomanneet järjestelmän tuomat selkeät hyödyt.

Teron tavoitteena on selkeyttää ja uudistaa toimintaa niin toimintatapojen kuin kalustonkin osalta. Monipuolisella kalustolla ja nykyaikaisilla työvälineillä mahdollistetaan työntekijöille parhaat mahdolliset puitteet tehdä työtä laadukkaasti, asiakkaiden parhaaksi.

 

Kaluston uusin vahvistus

Digitalisaatio – ei uhka vaan mahdollisuus

Reijus kokee digitalisaation suurena mahdollisuutena Kiinteistöpalveluala lämpenee digitalisaatiolle hitaasti Digitalisaatiosta on kohistu eri medioissa jo useita vuosia, mutta kiinteistöpalvelualalla sen olemassaoloon on […]