Puhtaasti paikallinen, Energiaa säästäen, Kiinteistösi parhaaksi

LUMITYÖT TALOYHTIÖSSÄ

Lumityöt taloyhtiössä

Kun sanotaan, että pihalla tehdään lumityöt, mitä se käytännössä tarkoittaa? Ketkä siellä käy tekemässä mitäkin?

Meillä lumityöt koostuu käsilumityöntekijöiden ja konekuljettajien yhteistyöstä. Käsilumityöntekijät käyvät edeltä lapioimassa ovien edustat, ulkorappuset, seinien vierustat ja muut väylät, joita ei aurakoneella pystytä tekemään. He hiekoittavat samassa yhteydessä ovien edustat, ulkorappuset ja ne lapiolla puhdistetut väylät, jotka ovat kulkemisen kannalta tarpeen. Tämän jälkeen tullaan auraamaan piha koneella loppuun. Lähtökohtaisesti aurauksen yhteydessä välittömästi hiekoitetaan ainoastaan akuuteimmat paikat, esim. jyrkät mäet, joissa liukastumisen riski korostuu. Autopaikkoja kierretään ja aurataan lähtökohtaisesti lähinnä päiväsaikaan jolloin niitä on enemmän tyhjillään, ja mitä enemmän paikkoja saadaan puhdistettua yhdellä käynnillä sen parempi.

Lähteekö Reijus liikkeelle heti lumisateen loputtua?

Tämä on aina pyrkimys, jotta saadaan pihat jäämään puhtaiksi. Toki tietyissä tapauksissa lähdetään vielä lumisateen aikana, jos lunta tulee reilummin tai sade jatkuu poikkeuksellisen pitkään.  Lumityöt pyritään ajoittamaan aamuyölle, jotta pihat ovat aamulla lumesta puhtaat. Mikäli sade kuitenkin jatkuu aamulle, joudutaan lähtöä myöhäistämään niin, että suurin osa lumesta on ehtinyt sataa.

Miten lumityöjärjestys päätetään?

Lumityöjärjestys suunnitellaan ajatellen käytössä olevaa konekalustoa sekä kiinteistöjen sijaintia. Laajemmat piha-alueet on syytä aurata mahdollisuuksien mukaan suuremmalla koneella, jotta työskentely kestää tehokkaana. Näiden pohjalta lähdetään sitten suunnittelemaan sopivaa järjestystä kohteille. Pihojen välisiin siirtymiin jäävä aika pyritään saada pysymään mahdollisimman pienenä. Lisäksi ydinkeskustan alueella on kohteita, jotka pitää tehdä ennen liikennettä, mikä vaikuttaa suunnitteluun osaltaan. Liikenteen seassa kiinteistöjen lumitöiden teko on riskialtista ja siksi sitä pyritään välttämään.

Voiko taloyhtiö itse vaikuttaa missä vaiheessa lenkkiä sen pihalla ollaan?

Näistä voidaan keskustella ja pyrkiä löytämään tapauskohtaisesti tyydyttävä ratkaisu. Välttämättä toiveita ei kuitenkaan pystytä toteuttamaan, kun toinen talo saattaa haluta aikaisen ajan ja naapuri myöhäisen ajan. Jotta toiminnassa säilyy selkeys, täytyy lumityölenkit hoitaa loogisessa järjestyksessä. 

Miksi autojen välejä ei puhdisteta?

Autojen välit ovat usein melko ahtaita. Näitä täytyisi tehdä käsin lapiolla ja lähellä työskentely tuo riskin, että autoon saattaa vahingossa tulla naarmuja. Tyhjiä autopaikkoja kierretään lähtökohtaisesti päivisin, tällöin työskentelytilaa on enemmän ja niitä pystytään puhdistamaan lumesta aurakoneella. Mikäli autopaikoille kertyy talven aikana paljon polannetta ja parkkipaikat menevät epätasaiseksi, parkkipaikat voidaan laputtaa tyhjiksi, jolloin koko parkkialue saadaan puhdistettua kunnolla.

.

Maksaako lumityöt joka kerta kiinteistölle ekstraa?

Pääosin sopimukset on laadittu niin, että lumitöiden hinta on kiinteä.

Mitä kuluja talvesta voi tulla kiinteistölle?

Kuluja voi tulla esimerkiksi kattolumien pudotuksista, lumen pois ajosta tontilta lumen kaatopaikalle sekä kasojen siirtämisestä tontilla.

Erityisesti keskustan alueella pihoilla, joissa lunta ei ole mahdollista kasata/varastoida pitkiksi aikaa, joudutaan lumia ajamaan useammin pois kiinteistön piha-alueelta joka lisää kustannuksia. 

Lisäksi jos lämpötilat vaihtelee tai lunta sataa useasti niin että pihaa joudutaan hiekoittamaan paljon, lisää tämä myös kuluja. Sopimuksissa lähes poikkeuksetta hiekoitus sisältyy sopimuksen hintaan, mutta hiekoitushiekka laskutetaan taloyhtiöltä. 

Onko taloyhtiöllä mahdollisuuksia vaikuttaa mahdollisiin ekstrakuluihin?

Taloyhtiö voi vaikuttaa ekstrakustannuksiin parantamalla ja lisäämällä mahdollisuuksien mukaan lumen säilytystilaa tontilla. Tällöin ei lunta mahdollisesti tarvitse siirtää tai ajaa pois tontilta niin paljoa. 

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä lumitöihin liittyen, laita meille viestiä kiinteistohuolto@reijus.fi